Omtrent die leraars & kerkraad

Ds. Gideon Volschenk

Ds. Vernon Bekker

Koster : Annatjie Els

Skriba : Mienke Strydom

Kassier : Lettie Myburgh

Orrelis : Anton Le Roux